Kalkulatory techniczne

Kalkulator i długpis

Przejdź do kalkulatora

Oferujemy kalkulatory techniczne umożliwiające sprawdzenie, czy urządzenie ciśnieniowe podlega pod Dozór Techniczny oraz jakie są wymagane procedury oceny zgodności. Nasze urządzenia zostały zaprojektowane na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych,
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, i nie dotyczy urządzeń nieobjętych tymi aktami.

Jeśli w zbiorniku lub rurociągu występują różne media, konieczne jest przeprowadzenie procedury klasyfikacji dla każdej substancji osobno. Następnie urządzenie należy zakwalifikować do najwyższej kategorii. W przypadku, gdy w zbiorniku występuje wiele przestrzeni, należy postępować zgodnie z tą samą procedurą.

Kalkulator zawiera tylko wybrane elementy Dyrektywy 2014/68/UE i rozporządzeń. Jego głównym celem jest dostarczenie informacji użytkownikom. Mimo dokładnego przestrzegania procedur tworzenia kalkulatora nie gwarantujemy poprawności wyników oraz nie ponosimy odpowiedzialności za użycie tego narzędzia.