Dane rejestracyjne firmy

Consultchem Design sp. z o. o.

ul. 1 Maja 1/34

05-200 Wołomin

Polska

NIP: 1251702869

REGON: 385507812

Siedziba biura

ul. Waryńskiego 1 p. 616

00-645 Warszawa

Krajowy Rejestr Sądowy numer 827289 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS.
Wartość kapitału zakładowego: 15 000 zł


info@consultchemdesign.com

(+48) 506 419 527